Reklamacje

Reklamacje

1. Lavard odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

2. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Lavard, Klient powinien dostarczyć zgłoszenie reklamacyjne wraz z Produktem/Produktami oraz dowodem zakupu.

3. Zgłoszenia można dokonać na formularzu reklamacji, który mogą państwo pobrać z załącznika.

4. Lavard w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. Lavard rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, Spółka zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Reklamacji nie podlega

1. Towar z wadami jawnymi, widocznymi, już w momencie sprzedaży jak również oznaczony jako II gatunek.

2. Towar posiadający uszkodzenie mechaniczne powstałe w czasie użytkowania.

3. Naturalne zużycie towaru.

4. Komfort noszenia towaru.

5. Zacieki, zabrudzenia, plamy powstałe w czasie użytkowania.

6. Zagniecenia tkaniny wynikające z naturalnego użytkowania towaru

 

© Comarch SA 2024. All rights reserved. Powered by Comarch e-Sklep ®