Reklamacje i zwroty

Reklamacje

1. Lavard odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
2. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Lavard, Klient powinien dostarczyć zgłoszenie reklamacyjne wraz z
Produktem/Produktami oraz dowodem zakupu.
3. Zgłoszenia można dokonać na formularzu reklamacji, ktory mogą państwo pobrać z załacznika.
4. Lavard w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do
reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
5. Lavard rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta
wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta
oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku
możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany,
Spółka zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Reklamacji nie podlega

1. Towar z wadami jawnymi, widocznymi, już w momencie sprzedaży jak również oznaczony jako II gatunek.
2. Towar posiadający uszkodzenie mechaniczne powstałe w czasie użytkowania.
3. Naturalne zużycie towaru.
4. Komfort noszenia towaru.
5. Zacieki, zabrudzenia, plamy.
6. Zagniecenia tkaniny wynikające z naturalnego użytkowania towaru

Do pobrania

© Comarch SA 2018. All rights reserved. Powered by Comarch e-Sklep ®