Prawo do odstąpienia od umowy

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

(JAK KORZYSTAĆ Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY)

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży:

Jako Konsumenci, mają Państwo prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie internetowym Lavard, w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych, bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy tj. terminu 30 dni, rozpoczyna się od daty doręczenia Państwu lub wskazanej przez Państwa osobie – zrealizowanego Zamówienia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy muszą Państwo poinformować Polskie Sklepy Odzieżowe Sp. z o.o. na adres: Stare Bystre 414, 34-407 Ciche o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania wymienionego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem pocztą tradycyjną bądź elektroniczną.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od Umowy:

W razie złożenia przez Państwa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w wymienionym wyżej terminie, zwracane są Państwu wszelkie należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji. Zwrot płatności zostanie zrealizowany przez Lavard, w formie:
- Zwrotu środków na kartę płatniczą – w razie zapłaty za zamówienie kartą płatniczą;
- Zwrotu środków na rachunek bankowy – w razie opłacenia zamówienia przelewem z rachunku bankowego;
- Zwrotu w postaci bonu pieniężnego – w razie zapłaty za zamówienie bonem pieniężnym;
- Chyba, że wyrażą Państwo zgodę na inny sposób zwrotu środków pieniężnych.

Będą Państwo zmuszeni ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jednocześnie ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Produktu, jego cech, bądź funkcjonowania. Ponadto, Lavard nie jest zobowiązany zwracać Państwu dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Państwa sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Lavard.
Jeżeli odstąpiliście Państwo od Umowy, macie obowiązek zwrócić Lavard Produkt bądź Produkty, których dotyczy odstąpienie niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo produkt przed upływem terminu 14 dni. Możecie Państwo dokonać wskazanego zwrotu zarówno w salonie firmowym Lavard, bądź odsyłając produkt na adres Magazynu Sklepu Lavard (Stare Bystre 414, 34-407 Ciche).
Lavard dokona zwrotu płatności na Państwa rzecz po otrzymaniu Produktu z powrotem lub po potwierdzeniu przez Państwa dowodu odesłania Produktu.

© Comarch SA 2018. All rights reserved. Powered by Comarch e-Sklep ®