Ładowanie...

Reklamacje

  1. Podstawą złożenia reklamacji jest dowód zakupu.
  2. Reklamowany towar musi być czysty i z zachowaniem zasad higieny. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
  3. W ciągu czternastu dni kalendarzowych klient informowany jest o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
  4. Klient zobowiązany jest do odebrania towaru reklamowanego w terminie do 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji ma prawo odwołać się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub do Sądu Konsumenckiego w miejscu swojego zamieszkania. 

REKLAMACJI NIE PODLEGA

  1. Towar z wadami jawnymi, widocznymi, już w momencie sprzedaży jak również oznaczony jako II gatunek.
  2. Towar posiadający uszkodzenie mechaniczne powstałe w czasie użytkowania.
  3. Naturalne zużycie towaru.
  4. Komfort noszenia towaru.
  5. Zacieki, zabrudzenia, plamy.
  6. Zagniecenia tkaniny wynikające z naturalnego użytkowania towaru.

Zasady rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych reguluje:
Ustawa z dn. 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176)