Ładowanie...

Reklamacje

REKLAMACJE

1.Lavard odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej wtej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

2.W celu rozpatrzenia reklamacji przez Lavard, Klient powinien dostarczyć zgłoszenie reklamacyjne wraz z Produktem/Produktami oraz dowodem zakupu.

3.Zgłoszenia można dokonać na FORMULARZU REKLAMACJI

4.Lavard w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5.Lavard rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, Spółka zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

REKLAMACJI NIE PODLEGA

  1. Towar zwadami jawnymi, widocznymi, już w momencie sprzedaży jak również oznaczony jako II gatunek.
  2. Towar posiadający uszkodzenie mechaniczne powstałe w czasie użytkowania.
  3. Naturalne zużycie towaru.
  4. Komfort noszenia towaru.
  5. Zacieki, zabrudzenia, plamy.
  6. Zagniecenia tkaniny wynikające z naturalnego użytkowania towaru.